Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2014 г.

24 юли 2018 | 10:37
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 13-8/2014 г., с което се съгласува Програма за трансгранично сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие/17.11.2014 г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 10-6/2014 г., с което се съгласува Оперативна програма "Транспорт и транспортна структура" (ОПТТИ) 2014-2020г., възложител Минстерство на транспорта,информационните технологии и съобщенията,Главна дирекция "Координация на програми и проекти"/23.09.2014 г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 9-5/2014 г., с което се съгласува Програма за трансгранично сътрудничество "България-Турция" 2014-2020 г., с възложител "Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие /12.09.2014г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 8-5/2014 г., с което се съгласува Програма за трансгранично сътрудничество "България-Сърбия" 2014-2020 г., с възложител "Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие /12.09.2014г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 7-5/2014 г., с което се съгласува Програма за трансгранично сътрудничество "България-Македония" 2014-2020 г., с възложител "Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие /12.09.2014г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 6-5/2014 г., с което се съгласува Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2014-2020 г., с възложител "Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие /12.09.2014г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 5-4/2014 г., с което се съгласува Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за програмен период 2014-2020 г, с възложител „Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката и енергетиката/25.07.2014 г./
  • Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2014 г., с което се съгласува Програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ-ЕВРОПА" 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерство на регионалното развитие /26.06.2014 г./