Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ-2015  • Съобщение за инвестиционно предложение "Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп" с възложител "Булгартрансгаз“ ЕАД /отг. на 16.11.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Електрозахранващ кабел НН за АГРС Козлодуй и площадка за метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 кV) с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД /отг. на 27.10.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България: Позиция ІІ – железопътната линия „София – Перник – Радомир“ /отг. на 15.09.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идейния проект за участък ІІ: „Медковец – Руска Бяла“ и участък ІІІ: „Руска Бяла – Столник“ с възложител ДП "нкжи" /отг. на 07.08.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  „Път II-11 “Мизия – Оряхово – Крушовене” – Обход на гр. Оряхово“ , с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /отг. на 05.08.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция (КС) „Лозенец” – очистно съоръжение „Недялско“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД /отг. на 29.07.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък І: Видин – Медковец“ /отг. на 20.07.2015 г./

 

  • Съобщение за промяна на компетнтния орган за  инвестиционно предложение  „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас от км 212+233,06 до км 222+849,41 – реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие, с дължина 10.616 км“, възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /отг. на 03.07.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив – Първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане на пътни надлези"/отг. на 16.06.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение "Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ "Струма" с възложител Национална компания "Стратегически и инфраструктурни проекти" /отг. на 13.05.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на електропровод 20 kV извод „Рогозиново“ с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица” при км 69+947“ с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /отг. на 04.03.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на метрото в София, Трета метролиния – Бул. „Ботевградско шосе“ – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“ – подземно преминаване на трасето след бул. „Данаил Николов“ на североизток по трасето на бул. „Владимир Вазов“ с възложител "Метрополитен" ЕАД/отг. на 24.02.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Разширение на метрото в София, Трета метролиния – Бул. „Ботевградско шосе“ – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“, Първи етап – от км 4+950до км 11+966,34“ от МС 6 до МС 14 – изграждане на депо на територията на район „Красно село“ – СО с възложител "Метрополитен" ЕАД /отг. на 12.02.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3 на АМ „Струма“ с възложител НК "Стратегически инфраструктурни проекти" /отг. на 09.01.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.1 на АМ „Струма“ с възложител НК "Стратегически инфраструктурни проекти" /отг. на 09.01.2015 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение  за „Реконструкция на съществуващи електропреносни мрежи и изместване на консумативен водопровод за обект „Северна скоростна тангента на гр. София“ с възложител Столична община  /отг. на 08.01.2015 г./