Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2010 г.

24 юли 2018 | 12:57
  • Съобщение за Решение № ЕО-16/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проекта за актуализация на Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. , с възложител Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /03.12.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-15/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за землище на с. Капитан Андреево, ЕКАТТЕ 36110, Община Свиленград, за обект А1  АМ "Марица" Оризово - ГКПП "Капитан Андреево", участък "Свиленград - ГКПП "Капитан Андреево" от км 114+000 до км 117+345.10", с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /15.11.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-14/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 47603.12.1, 47603.12.2, 47603.12.21, 47603.12.22, 47603.12.34 и 47603.12.35, находящи се в масив 12, землище на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, с възложител "ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3" АД /08.10.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-13/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на Подробния устройствен план - Плана за регулация и застрояване на територията на обект с национално значение "Водна учебна спортна база на Националната спортна академия "Васил Левски" - Несебър с площ 135,30 дка, с възложител Министерство на образованието, младежта и науката /23.09.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-12/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализацията на Общия устройствен план на Община Несебър, с възложител Община Несебър /14.09.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-11/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализацията на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г., с възложител Министерство на околната среда и водите /26.08.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-10/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ски писта от връх Исполин, курортен комплекс "Узана", с възложител Община Габрово /27.07.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-9/2010 г. за преценяванена необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план "Реконструкция на Път І-5 Русе-Велико Търново" от км 50+573 до км 52+674 и кръгово кръстовище на км 51+930 /01.07.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2009-2013 г. /09.06.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2009-2013 г. /09.06.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2009-2013 г. /09.06.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2009-2013 г. /09.06.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2009-2013 г. /09.06.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2009-2013 г. /09.06.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за имот № 22,209 в кв. 618 с площ от 70 219 кв.м., находящ се в територия, представляваща част от пристанище "Изток", гр. Бургас за осигуряване на достъп до яхтеното пристанище и бъдещия пасажерски терминал /14.04.2010 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ядро "Боровец", част от Общ устройствен план на Курортно-туристическа локализация "Самоков-Боровец-Бели Искър" /06.04.2010 г./