Категории
Превантивна дейност

Решения по ОВОС

 • Решение по (ОВОС) № 3-3/2017 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50

  27 юли 2018 | 15:05

  Днес, 23.10.2017 г. ,на основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на околната среда и водите съобщава за за постановено на 19.10.2017 г. Решение по оценка н...

 • Решение № 104/02.08.2017 г.

  27 юли 2018 | 15:04

  Съобщение за Решение № 104/02.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2017 г. за одобряване за на изменение и д...

 • Решение по ОВОС № 2-2/2017 г.

  27 юли 2018 | 15:04

  Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2017 г. за одобряване на изменение и допълнение на Решение по ОВОС № 88-1/1998 г., с което е разрешена реализацията на проект за обект „Увеличаване...

 • Решение по ОВОС № 1-1/2017 г.

  27 юли 2018 | 15:02

  Съобщение за Решение по ОВОС № 1-1/2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на нова „Въздушна линия (ВЛ) 400 кV п/ст „Марица И...

 • Решения по ОВОС - 2016 г.

  27 юли 2018 | 14:08

  Съобщение за Решение № 253/22.12.2016 г.  за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на националн...

 • Решения по ОВОС - 2015 г.

  27 юли 2018 | 14:07

  Съобщение за Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. за инвестиционно предложение „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива ...

 • Решения по ОВОС - 2014 г.

  27 юли 2018 | 14:06

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. за  инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив в участъка Елин Пелин &ndash...

 • Решения по ОВОС - 2013 г.

  27 юли 2018 | 14:05

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС № 8-6/2013 г. за инвестиционно предложение за "Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" с възложител Държавно предприятие "Ра...

 • Решения по ОВОС - 2012 г.

  27 юли 2018 | 14:04

  Съобщение за издадено  Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение по ОВОС № 9-4/2012 г.  за инвестиционно предложение за „Път І-1 в участък от км 102+060...

 • Решения по ОВОС - 2011 г.

  27 юли 2018 | 14:02

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №23-11/2011 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства - пясъци и чакъли от находище „Гери”, в землищата на ...

 • Решения по ОВОС - 2010 г.

  27 юли 2018 | 14:00

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №27-12/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище „Долни Бо...

 • Решения по ОВОС - 2009 г.

  27 юли 2018 | 13:58

  Съобщение за издадено Решение по ОВОС №25-8/2009 г. за инвестиционно предложение „Разширение на инсталацията за производство на калцинирана сода на „Солвей Соди” АД с в...