Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Становища по ЕО за периода 2007-2012 г.

24 юли 2018 | 10:02
    • Съобщение за Становище по екологична оценка № 2-1/2010 г. за Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване на ваканционно селище "Боровец Лейкс" в поземлени имати № 65231.917.517 (341018) и № 65231.917.469 (341017) в местност "Луковица", землището на гр. Самоков /16.03.2010 г./