Категории
Превантивна дейност

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

 • Решение № ЕО-5/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:21

  Съобщение  за Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ревизиран вариант на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 ...

 • Решение № 80/16.04.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:21

  Съобщение за Решение № 80/16.04.2015 г.  за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-12/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оце...

 • Решение № 67/25.03.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:19

  Съобщение за Решение № 67/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Прогр...

 • Решение № 56/25.03.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:19

  Съобщение за Решение № 56/25.03.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за ) за ...

 • Решение № ЕО-4/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:17

  Съобщение за Решение № ЕО-4/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Парц...

 • Решение № ЕО-3/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:16

  Съобщение за Решение № ЕО-3/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседс...

 • Решение № ЕО-2/2015 г.

  24 юли 2018 | 13:32

  Съобщение за Решение № ЕО-2/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: Об...

 • Решение № ЕО-1/2015 г.

  24 юли 2018 | 13:30

  Съобщение за Решение № ЕО-1/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план– Парцеларен план (ПУП-ПП) ...

 • Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2014 г.

  24 юли 2018 | 13:07

  Съобщение за Решение № ЕО-17/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба...

 • Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2013 г.

  24 юли 2018 | 13:02

  Съобщение за Решение № ЕО-71/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената ...

 • Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2012 г.

  24 юли 2018 | 13:00

  Съобщение за Решение № ЕО-13/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Преходен национален план за Големите горивни инсталации, с възложители Ми...

 • Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2011 г.

  24 юли 2018 | 12:59

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект "Изгражд...