Категории
Превантивна дейност

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

 • Решение № ЕО-7/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:39

  Съобщение за Решение № ЕО-7/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-6/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:38

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с ...

 • Решение № ЕО-5/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:38

  Съобщение за Решение № ЕО-5/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имо...

 • Решение № ЕО-4/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:37

  Съобщение за Решение № ЕО-4/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – План за регулация и План за зас...

 • Решение № ЕО-3/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:36

  Съобщение за Решение № ЕО-3/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробни устройствени планове - Парцеларни планове и изменения на подробни у...

 • Решение № ЕО-2/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:36

  Съобщение за Решение № ЕО-2/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за...

 • Решение № ЕО-1/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:34

  Съобщение за Решение № ЕО-1/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално ...

 • Решение № ЕО-9/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:26

  Съобщение за Решение № ЕО-9/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво...

 • Решение № ЕО-8/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:25

  Съобщение за Решение № ЕО-8/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект: Междус...

 • Решение № ЕО-7/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:24

  Съобщение за Решение № ЕО-7/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура&...

 • Решение № ЕО-6/2015 г.

  24 юли 2018 | 14:23

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обе...

 • Решение № 117/16.06.2015 г.

  24 юли 2018 | 14:22

  Съобщение за Решение № 117/16.06.2015 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-5/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за реви...