Категории
Превантивна дейност

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

 • Решение № ЕО-15/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:45

  Съобщение за Решение № ЕО-15/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна иници...

 • Решение № ЕО-14/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:44

  Съобщение за Решение № ЕО-14/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна иници...

 • Решение № ЕО-13/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:43

  Съобщение за Решение № ЕО-13/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територ...

 • Решение № ЕО-12/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:43

  Съобщение за Решение № ЕО-12/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-11/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:42

  Съобщение за Решение № ЕО-11/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-10/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:41

  Съобщение за Решение № ЕО-10/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територ...

 • Решение № ЕО-9/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:40

  Съобщение за Решение № ЕО-9/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на тер...

 • Решение № ЕО-8/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:40

  Съобщение за Решение № ЕО-8/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на тер...

 • Решение № ЕО-7/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:39

  Съобщение за Решение № ЕО-7/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на те...

 • Решение № ЕО-6/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:38

  Съобщение за Решение № ЕО-6/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с ...

 • Решение № ЕО-5/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:38

  Съобщение за Решение № ЕО-5/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имо...

 • Решение № ЕО-4/2016 г.

  24 юли 2018 | 14:37

  Съобщение за Решение № ЕО-4/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка  на Подробен устройствен план – План за регулация и План за зас...