Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2013 г.

24 юли 2018 | 13:02
  • Съобщение за Решение № ЕО-71/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Добрич, с възложител Министерство на регионалното развитие /27.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-70/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на обособената територия на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас (РГП за ВиК - Бургас), с възложител Министерство на регионалното развитие /21.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-69/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализация на Генералния план за „Пристанищен терминал Бургас Изток-2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, с възложител „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД/21.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-68/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, с възложител Министерство на регионалното развитие /21.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-67/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК-Варна" ООД, с възложител Министерство на регоналното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-66/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД - Велинград, с възложител Министерство на регионалното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-65/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Белово, с възложител Министерство за регионалното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-64/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК Йовковци" ООД - Велико Търново, с възложител Министерство на регионалното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-63/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ООД - Кърджали, с възложител Министерство на регионалното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-62/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "Бяла" ЕООД-Севлиево, с възложител Министерство на регионалното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-61/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ООД-Исперих, с възложител Министерство на регионалното развитие /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-60/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД - Смолян, с възложител Министерство на регионалното развитие /18.02.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-59/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: Пътни връзки "Петрич-Кулата" и "Кулата-Петрич" при пресичане на Път ІІІ-198 "Петрич-Златарево" с АМ "Струма" Лот 4 при км 435+020, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /18.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-58/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД-Пазарджик, с възложител Министерство на регионалното развитие /17.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-57/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализацията на Местна стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", с възложител МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /10.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-56/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ООД-Силистра, с възложител Министерство на регионалното развитие /10.12.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-55/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., с възложител Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /28.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-54/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД - София област, с възложител Министерство на регионалното развитие /28.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-53/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД – Русе, с възложител Министерство на регионалното развитие /22.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-52/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД – Габрово, с възложител Министерство на регионалното развитие/22.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-51/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ЕООД – Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие /22.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-50/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-П” ЕООД – гр. Панагюрище (РГП за ВиК-Панагюрище), с възложител Министерство на регионалното развитие /07.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-49/ 2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиКСтамболово” ЕООД(РГП за ВиК-Стамболово), с възложител Министерство на регионалното развитие  /07.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-48/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВКТВ” ЕООД – Ракитово (РГП за ВиК-Ракитово),  с възложител Министерство на регионалното развитие/07.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-47/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-С” ЕООД (РГП за ВиК-Стрелча), с възложител Министерство на регионалното развитие /06.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-46/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВКС” ЕООД (РГП за ВиК-Пещера),  с възложител Министерство на регионалното развитие /06.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-45/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Свищов” ЕАД(РГП за ВиК-Свищов), с възложител Министерство на регионалното развитие /06.11.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-44/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ООД-Димитровград, с възложител Министерство на регионалното развитие /30.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-43/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализацията на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик”, с възложител Местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /14.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-42/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализация на Местна стратегия за развитие на  Местна инициативна рибарска група "Главиница-Тутракан-Сливо поле", с възложител Местна инициативна рибарска група "Главиница-Тутракан-Сливо поле" , Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/11.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-41/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект "Път Е-85 (І-5) "Кърджали-Подкова" от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368" - нови пътни връзки, мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване на мост над река Върбица,възложител Агенция "Пътна инфраструктура"/11.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-40/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" за програмен период 2014-2020 г. с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дирекция "Координация на програми и проекти" /11.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-39/2013 г.   за  преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наРегионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК ”Меден кладенец” - ЕООД, гр. Кубрат (РГП за ВиК- Кубрат), с възложител Министерство на регионалното развитие /09.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-38/2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наРегионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК - Батак” ЕООД, гр. Батак (РГП за ВиК-Батак), възложител Министерство на регионалното развитие/09.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-37/2013 г.   за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наРегионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Враца (РГП за ВиК- Враца),  с възложител Министерство на регионалното развитие /09.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-36/2013 г.   за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализацията на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ), с възложител Местна инициативна рибарска група „Поморие – Несебър”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/09.10.2013 г./
  • Съобщение  за Решение № ЕО-35/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Инфрастрой” ЕООД, гр. Брацигово (РГП за ВиК-Брацигово) с възложител Министерство на регионалното развитие /08.10.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-34/2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора , с възложител Министерство на регионалното развитие/13.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-33/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за землището на гр. Любимец, ЕКАТТЕ 44570, община Любимец, област Хасково, във връзка с реконструкцията на шест пресичания на съществуващи въздушни електропроводни линии ВЛ 20 kV и пет пресичания на съществуващи въздушни електропроводни линии 110 kV, част от проект "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград-Свиленград", Фаза 4.2: Харманли-Свиленград /11.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-32/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект:  Път І-5 "Летище Стара Загора-АМ Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80 - напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /11.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-31/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план-Парцеларен план за териториите, засегнати от директното трасе за реконструкция на съществуващата електропроводна линия (ВЛ) 110 kV "Малево-Пясъчево" и съществуващи въздушниелектропроводни линии (ВЛ) 20 kV при пресичането им с проектното трасе на железопътна линия "Димитровград-Свиленград", Фаза 4.1: Дмитровград-Харманли, участък 4, от км 259+400 до км 266+000, землище на с. Преславец, община Харманли, с възложител Държавно предприятие "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /09.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-30/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол, с възложител Министерство на регионалното развитие /09.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-29/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Плевен, с възложител Министерство на регионалното развитие /03.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-28/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" АД, гр. Ловеч, с възложител Министерство на регионалното развитие /03.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-27/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ООД, гр. Монтана, с възложител Министерство на регионалното развитие /02.09.2013 г./
  • Съобщение за Решение № 176/14.08.2013 г.   за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО-18/2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД - Разград, с възложител Министерство на регионалното развитие/14.08.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-26/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ООД, гр. Сливен, с възложител Министерство на регионалното развитие /14.08.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-25/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект : АМ "Струма" Лот 4 "Сандански-Кулата" от км 423+800 до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780) - допълнителни отчуждения за изграждане на директното трасе, изместване на ж.п. линията "София-Кулата" и реконструкции на селскостопански пътища и съоръжения на техническата инфраструктура, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /05.08.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-24/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на измененията на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., предприети през 2012 и 2013 г., с възложител Министерство на регионалното развитие, Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" /26.07.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-23/2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Видин (РГП за ВиК-Видин), с възложител Министерство на регионалното развитие/15.07.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-22/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Петрич, с възложител Министерство на регионалното развитие /26.07.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-21/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за териториите, находящи се землищата на гр. Димитровград и с. Черногорово, засегнати от проектното трасе за реконструкция на съществуващите въздушни електропроводни линии (ВЛ) 110 kV „Клокотница” и „Габера” и ВЛ 20 kV при пресичането с проектното трасе на жп линия „Димитровград-Свиленград”, фаза 4.1: Димитровград-Харманли, участък 2 от км 234+290 до км 253+65, с възложител ДП „НКЖИ" /10.07.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-20/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград, с възложител Министерство на регионалното развитие /03.07.2013 г./
  • Събщение за Решение № ЕО-19/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на Водоснабдяване и канализация "Увекс" ЕООД, гр. Сандански, с възложител Министерство на регионалното развитие /26.06.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-18/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД-Разград, с възложител Министерство на регионалното развитие /26.06.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-17/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК-Дупница" ЕООД, гр. Дупница, с възложител Министерство на регионалното развитие /26.06.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-16/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, с възложител Министерство на регионалното развитие /26.06.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-15/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект АМ "Марица" Оризово-Капитан Андреево, участък "Оризово-Харманли" от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /26.06.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-14/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. с възложител МОСВ, дирекция "Кохезионна политика за околна среда" /11.06.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-13/2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК Шумен" ЕООД, гр. Шумен с възложител МРРБ /21.05.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-12/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК-Стримон" ООД, с. Микрево, община Струмяни с възложител МРРБ /13.05.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-11/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Паничище” ЕООД- гр. Сапарева баня (РГП за ВиК-Паничище) с възложител МРРБ /08.05.2013 г./
  • Съобщение  за Решение № ЕО-10/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ООД- гр. Търговище с възложител МРРБ /26.04.2013/
  •  Съобщение за Решение № ЕО-9/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” Кресна ООД,с възложител Министерство на регионалното размитие и благоустройството /22.04.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК "Аспарухов Вал" ЕООД, гр. Кнежа, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /17.04.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: АМ "Струма" Лот 2 "Дупница-Благоевград" от км 322+000 до км 359+483.52, включително реконструкции на съоръжения на други ведомства, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" /04.04.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Реконструкция на пет пресичания на съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV в землищата на гр. Първомай и с. Караджалово” с възложител ДП "НКЖИ"/04.04.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Стенето” ЕООД - гр. Троян (РГП за ВиК-Стенето), с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /28.03.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план-план извадка (ПУП-ПИ) от предварителен проект за ПУП-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на курортен комплекс (к.к.) „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна, за УПИ ІV-260 от кв 6 на к.к., с възложител „СТОЯНСТРОЙ“ ЕООД /08.03.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наГенерален план за развитие на летище „София – Уест”, землища на с. Кондофрей, с. Касилаг и с. Жедна, община Радомир, област Перник с възложител „СОФИЯ УЕСТ ЕЪРПОРТ“ ЕООД /27.02.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водонабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК" ЕООД, гр. Берковица с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /17.01.2013 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водонабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /17.01.2013 г./